YKB våren 2024

Vårens YKB kurser;

Delkurs 1, 8 mars

Delkurs 2, 5 april

Delkurs 3, 19 april

Delkurs 4, 17 maj

Delkurs 5, 31 maj

Fredagar, start 08:30 i Töre. Meddela deltagande till Henrietta, tel 0702721854. Frukost, lunch och kursmaterial ingår. 1200 kr + moms.

Ny Visselblåsarfunktion

https://whistlesecure.com/fomabentreprenadab

Som företag verkar vi för ett gott och etiskt arbetssätt. Därför vill vi skapa trygghet genom att ta eventuella missförhållanden på allvar. Vår verksamhet byggs av personal och gäster och därför värnar vi om allas mående innanför och utanför vår verksamhet.

Genom denna kanal för visselblåsning ger vi alla inom organisationen en lättillgänglig möjlighet att informera (“Visselblåsa”) till en utvald grupp när något inte står rätt till. Vår visselblåsarfunktion kan också användas vid misstanke S K “Early Warning”. Du kan visselblåsa om något har hänt, händer just nu eller om det är något som riskerar att hända. Kom ihåg att generella klagomål inte är en visselblåsning. Vid anonym visselblåsning rapporterar du i skrift, vid muntlig- och mötesförfrågningar är du inte anonym.

När du skickat in ditt ärende, ljudinspelning eller mötesförfrågan så måste vi enligt lag bekräfta mottagandet. Därefter kommer vi så snart vi gått igenom ditt ärende att återkomma till dig. Alla ärenden hanteras av vår oberoende grupp för visselblåsning. För att vår grupp ska anses vara oberoende ingår inte aktieägare, VD eller de högsta beslutfattarna.