YKB våren 2024

Vårens YKB kurser;

Delkurs 1, 8 mars

Delkurs 2, 5 april

Delkurs 3, 19 april

Delkurs 4, 17 maj

Delkurs 5, 31 maj

Fredagar, start 08:30 i Töre. Meddela deltagande till Henrietta, tel 0702721854. Frukost, lunch och kursmaterial ingår. 1200 kr + moms.

Ny Visselblåsarfunktion

https://whistlesecure.com/fomabentreprenadab

Som företag verkar vi för ett gott och etiskt arbetssätt. Därför vill vi skapa trygghet genom att ta eventuella missförhållanden på allvar. Vår verksamhet byggs av personal och gäster och därför värnar vi om allas mående innanför och utanför vår verksamhet.

Genom denna kanal för visselblåsning ger vi alla inom organisationen en lättillgänglig möjlighet att informera (“Visselblåsa”) till en utvald grupp när något inte står rätt till. Vår visselblåsarfunktion kan också användas vid misstanke S K “Early Warning”. Du kan visselblåsa om något har hänt, händer just nu eller om det är något som riskerar att hända. Kom ihåg att generella klagomål inte är en visselblåsning. Vid anonym visselblåsning rapporterar du i skrift, vid muntlig- och mötesförfrågningar är du inte anonym.

När du skickat in ditt ärende, ljudinspelning eller mötesförfrågan så måste vi enligt lag bekräfta mottagandet. Därefter kommer vi så snart vi gått igenom ditt ärende att återkomma till dig. Alla ärenden hanteras av vår oberoende grupp för visselblåsning. För att vår grupp ska anses vara oberoende ingår inte aktieägare, VD eller de högsta beslutfattarna.

YKB hösten 2023

Vi kör varannan fredag med start 25 augusti.

Delkurs 5, Trafiksäkerket, 2023-08-25

Delkurs 1, Effektiv körning, 2023-09-08

Delkurs 2, Godstransporter, 2023-09-22

Delkurs 3, Kör & vilotider, 2023-10-06

Delkurs 4, Din hälsa, 2023-10-20

Hör av er för bokning!

Fomab, Spikvägen 5, Töre start kl 08:30. Frukost och lunch ingår.

Pris: 1200+moms/delkurs

Kontakta Henrietta Snodgrass, 070-2721854

YKB – nya bestämmelser

Vi pausar YKB-kurserna till vintern eftersom det kommit nya bestämmelser;

Tillfälliga förändringar om yrkeskompetensbevis

Enligt gällande bestämmelser gäller följande:

  • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021 blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.
  • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
  • De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader.

 

Årets företagare 2019

 

 

Årets Företagare 2019 tilldelades Fredrik Forslund, FOMAB Entreprenad AB med motiveringen:

Den företagsledare som vi idag premierar har gått den långa vägen inom sin bransch, från att ha varit anställd till enskild firma och senare aktiebolag med och utan kompanjon. Idag är han ensam ägare till sina företag, med ett 50-tal anställda, som verkar i hela länet.

Pristagaren är verksam inom en bransch som förknippas med utveckling och samhällsservice, ett företagande som kännetecknas av en bred nytta för allmänheten och näringslivet.

Pristagaren har en aktiv närvaro i samhället och bidrar på olika sätt till att vara en ”good citizen” på den ort där han bor, lever och verkar, och där han med sina vänner vill ha en meningsfull fritid och framtid i.

Pristagaren är som landsbygdsföretagare ett lysande föredöme för alla som vill och vågar förverkliga sina drömmar, samtidigt som han är en god ambassadör för ortens näringsliv.

Priset delades ut av Företagarna.

Vi tackar för alla gratulationer vi fått i samband med utmärkelsen!