Sommarfest 2016

 foto: Alexandra Fransson

Sommarfesten 2016 hade vi på favoritstället Ebbenjarka. Under året fördubblade vi nästan vår personalstyrka och anställde 21 duktiga medarbetare. Många saknas på bilden och många anställdes efter sommarfesten så nästa år ryms nog inte alla på bild!

Stort tack till Alexandra Fransson som tog nya bilder till hemsidan.

 

Vi håller YKB-fortbildningar

Vi använder oss utav TYAs material och fortbildningen är uppdelad i fem delkurser.

Delkurs 1 – Sparsam Körning

Delkurs 2 – Godstransporter

Delkurs 3 – Lagar & Regler

Delkurs 4 – Ergonomi & Hälsa

Delkurs 5 – Säkerhet & Kundfokus

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom den femårsperioden genomgå en fortbildning på minst 35 timmar. Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var. De som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna från kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av kravet på fortbildning som ska vara genomförd senast den 10 september 2016.

TYA och Sveriges Åkeriföretag, SÅ har tillsammans med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR och NTF enats om innehållet i delkurserna. Detta för att undvika problem för de förare som går delkurser hos olika utbildare.

Vi håller kurser både för företag och privatpersoner och rekommenderar att gå sista delkursen under våren 2016 då det beräknas bli stor arbetsbelastning på Transportstyrelsen när många går sina kurser så sent som möjligt. När du fått inbetalningskort från Transportstyrelsen så har du 1 år på dig att betala så det är ingen nackdel att vara färdig i god tid.

Vi håller kurser både veckodagar och helger.

Kontakta Henrietta, tel 070-2721854, epost: info@fomab.se

 

Hus flyttas från Tjäruträsk till Slagnäs (Innervik)

Huset lyfts i Tjäruträsk.

20150807_100910_resized

 

 

 

 

 

 

 

Trailertransport

20150812_102737_resized 20150811_232141_resized

 

 

 

 

 

 

 

Huset på plats i Innervik

20150813_144837_resized

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill också dela med oss av en annan typ av husflytt. Om man har otur kan en skogsmaskin köra in i väggen så att huset hoppar av plintarna.

 

20150615_132233_resized

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då kan vi lyfta tillbaka det.

 

20150616_150639_resized