YKB startar upp igen

Nu startar vi upp YKB kurserna igen efter några månaders uppehåll. Alla 5 delkurser kommer att gå på fredagar under våren 2017, sedan gör vi uppehåll under sommaren och kör alla 5 delkurser igen under hösten. Passa på att göra bort någon kurs så det inte blir panik igen.

17 Mars, delkurs 2, Godstransporter, kl 08:30, TÖRE

24 Mars, delkurs 4, Ergonomi & Hälsa, kl 08:30, TÖRE

Delkurs 1, 3 och 5 – datum kommer under våren

För mer info och anmälan kontakta Henrietta på nr 070-2721854

 

Sommarfest 2016

 foto: Alexandra Fransson

Sommarfesten 2016 hade vi på favoritstället Ebbenjarka. Under året fördubblade vi nästan vår personalstyrka och anställde 21 duktiga medarbetare. Många saknas på bilden och många anställdes efter sommarfesten så nästa år ryms nog inte alla på bild!

Stort tack till Alexandra Fransson som tog nya bilder till hemsidan.

 

Vi håller YKB-fortbildningar

Vi använder oss utav TYAs material och fortbildningen är uppdelad i fem delkurser.

Delkurs 1 – Sparsam Körning

Delkurs 2 – Godstransporter

Delkurs 3 – Lagar & Regler

Delkurs 4 – Ergonomi & Hälsa

Delkurs 5 – Säkerhet & Kundfokus

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom den femårsperioden genomgå en fortbildning på minst 35 timmar. Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var. De som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna från kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av kravet på fortbildning som ska vara genomförd senast den 10 september 2016.

TYA och Sveriges Åkeriföretag, SÅ har tillsammans med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR och NTF enats om innehållet i delkurserna. Detta för att undvika problem för de förare som går delkurser hos olika utbildare.

Vi håller kurser både för företag och privatpersoner och rekommenderar att gå sista delkursen under våren 2016 då det beräknas bli stor arbetsbelastning på Transportstyrelsen när många går sina kurser så sent som möjligt. När du fått inbetalningskort från Transportstyrelsen så har du 1 år på dig att betala så det är ingen nackdel att vara färdig i god tid.

Vi håller kurser både veckodagar och helger.

Kontakta Henrietta, tel 070-2721854, epost: info@fomab.se