Kontakt

img_6737-kopia-kopia

Fredrik Forslund
Tel: 070-301 05 79

Faktureringsadress:

Forslund & Malmström AB
Kund-id FSX3608
FE 301
105 69 Stockholm

Pdf-fakturor skickas till:

inbox.lev.247667@arkivplats.se

Besöksdress:

FOMAB Entreprenad AB
Spikvägen 5
95244 Töre

Organisationsnummer 556720-8441