YKB Kurser

ykb_kurs_fomabDelkurs 1 – Sparsam Körning
Delkurs 2 – Godstransporter
Delkurs 3 – Lagar & Regler
Delkurs 4 – Ergonomi & Hälsa
Delkurs 5 – Säkerhet & Kundfokus

Vi använder oss utav TYAs material och fortbildningen är uppdelad i fem delkurser. Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom den femårsperioden genomgå en fortbildning på minst 35 timmar. Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var. De som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna från kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av kravet på fortbildning som ska vara genomförd senast den 10 september 2016.

TYA och Sveriges Åkeriföretag, SÅ har tillsammans med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR och NTF enats om innehållet i delkurserna. Detta för att undvika problem för de förare som går delkurser hos olika utbildare.

Vi håller kurser både för företag och privatpersoner.

Kontakta Henrietta, tel: 070-2721854, epost: info@fomab.se