YKB Kurser

ykb_kurs_fomabDelkurs 1 – Effektiv Körning
Delkurs 2 – Lastning och Säker Lossning
Delkurs 3 – Kör och Vilotider
Delkurs 4 – Din Hälsa
Delkurs 5 – Trafiksäkerhet

Vi använder oss utav TYAs material och fortbildningen är uppdelad i fem delkurser. Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom den femårsperioden genomgå en fortbildning på minst 35 timmar.

Vi håller kurser både för företag och privatpersoner.

Kontakta Henrietta, tel: 070-2721854, epost: info@fomab.se