Vi håller YKB-fortbildningar

Vi använder oss utav TYAs material och fortbildningen är uppdelad i fem delkurser.

Delkurs 1 – Sparsam Körning

Delkurs 2 – Godstransporter

Delkurs 3 – Lagar & Regler

Delkurs 4 – Ergonomi & Hälsa

Delkurs 5 – Säkerhet & Kundfokus

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom den femårsperioden genomgå en fortbildning på minst 35 timmar. Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var. De som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna från kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av kravet på fortbildning som ska vara genomförd senast den 10 september 2016.

TYA och Sveriges Åkeriföretag, SÅ har tillsammans med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR och NTF enats om innehållet i delkurserna. Detta för att undvika problem för de förare som går delkurser hos olika utbildare.

Vi håller kurser både för företag och privatpersoner och rekommenderar att gå sista delkursen under våren 2016 då det beräknas bli stor arbetsbelastning på Transportstyrelsen när många går sina kurser så sent som möjligt. När du fått inbetalningskort från Transportstyrelsen så har du 1 år på dig att betala så det är ingen nackdel att vara färdig i god tid.

Vi håller kurser både veckodagar och helger.

Kontakta Henrietta, tel 070-2721854, epost: info@fomab.se