YKB kurser 25/10 och 9/11

DK4 (ergonomi och hälsa) – fredag 25 oktober

DK5 (säkerhet och kundfokus) – lördag 9 november

Töre kl 08:30

Anmäl till Henrietta; 070-2721854