Årets företagare 2019

 

 

Årets Företagare 2019 tilldelades Fredrik Forslund, FOMAB Entreprenad AB med motiveringen:

Den företagsledare som vi idag premierar har gått den långa vägen inom sin bransch, från att ha varit anställd till enskild firma och senare aktiebolag med och utan kompanjon. Idag är han ensam ägare till sina företag, med ett 50-tal anställda, som verkar i hela länet.

Pristagaren är verksam inom en bransch som förknippas med utveckling och samhällsservice, ett företagande som kännetecknas av en bred nytta för allmänheten och näringslivet.

Pristagaren har en aktiv närvaro i samhället och bidrar på olika sätt till att vara en ”good citizen” på den ort där han bor, lever och verkar, och där han med sina vänner vill ha en meningsfull fritid och framtid i.

Pristagaren är som landsbygdsföretagare ett lysande föredöme för alla som vill och vågar förverkliga sina drömmar, samtidigt som han är en god ambassadör för ortens näringsliv.

Priset delades ut av Företagarna.

Vi tackar för alla gratulationer vi fått i samband med utmärkelsen!