Snöröjning av villauppfarter – 2022/2023

Vintern 2022/2023 erbjuder vi två olika tjänster för snöröjning av plogkarm och uppfart till privatpersoner, endast i centrala Töre.

Anmäl genom att maila info@fomab.se eller ring Henrietta, tel 070-2721854.

Vi behöver veta önskad tjänst, namn, adress, telefon- och personnummer.

2800 kr (efter RUT-avdrag) för borttagning av plogkarm samt snöröjning av hela uppfarten med traktor.

2000 kr (efter RUT-avdrag) för borttagning av plogkarm med traktor.

  • Priset avser en normalstor villauppfart.
  • Plogning av andra större områden offereras separat.
  • Snön från er uppfart placeras på er tomt/mark.
  • Kantsten/buskar och dylikt ska vara uppmärkta med plogkäppar.
  • Snö från takskottning eller takras ingår ej.
  • Inga hinder får finnas varken på gatan eller uppfarten.
  • Vi fakturerar efter att tjänsten är avslutad, dvs våren 2022. 
  • Borttagning av plogkarm sker i de flesta fall efter att respektive plogtraktor kört hela sitt område. 
  • Det ska komma minst 10 cm snö innan den kommunala snöröjningen påbörjas. Alltså kommer villauppfarterna ej att röjas om det kommer mindre än 10 cm snö.

Vårt journummer är 0727442525 om det är någon akut fråga angående snöröjningen.