Snöröjning av villauppfarter

OBS! Nu tar vi ej emot fler bokningar för den här säsongen.

FOMAB erbjuder snöröjning i Centrala Kalix, Djuptjärn, Stenbäcken och Näsbyn. Vi har två olika erbjudanden för snöröjning av villauppfarter säsongen 2019-2020.

1700 kr (efter RUT-avdrag) för borttagning av plogkarm efter den kommunala snöröjningen.

2200 kr (efter RUT-avdrag) för borttagning av plogkarm samt snöröjning av hela uppfarten med traktor efter den kommunala snöröjningen.

 • Centrala Kalix, Djuptjärn, Stenbäcken, Näsbyn.
 • Övriga områden hänvisar vi till lokala entreprenörer.
 • Plogning av andra större områden offereras separat.
 • Snön från er uppfart placeras på er tomt/mark.
 • Kantsten/buskar och dylikt ska vara uppmärkta med plogkäppar.
 • Snö från takskottning eller takras ingår inte i tjänsten.
 • Inga hinder får finnas varken på gatan eller uppfarten.
 • Vi fakturerar år 2020 i slutet av snösäsongen.
 • Borttagning av plogkarm sker i de flesta fall efter att respektive plogtraktor kört hela sitt område. På vissa ställen kan föraren direkt se till att det inte blir någon plogkarm och på andra kommer vi i efterhand med traktor.
 • Bortforsling av snö sker normalt 1-2 gånger per säsong i samband med den kommunala bortforslingen av snö.
 • Den kommunala snöröjningen påbörjas när det kommit minst 9 cm snö. Därför röjs villauppfarterna ej om det kommer mindre än 9 cm snö.

Vårt journummer är 0727442525 om det är någon fråga under pågående snöröjning.