Snöröjning av villauppfarter

Vi tar ej emot fler bokningar för denna säsongen.

FOMAB erbjuder snöröjning i Centrala Kalix, Djuptjärn, Stenbäcken och Näsbyn. Vi har två olika erbjudanden för snöröjning av villauppfarter säsongen 2020-2021.

1700 kr (efter RUT-avdrag) för borttagning av plogkarm efter den kommunala snöröjningen. Snön placeras på er tomt.

2200 kr (efter RUT-avdrag) för borttagning av plogkarm samt snöröjning av hela uppfarten med traktor efter den kommunala snöröjningen. Snön placeras på er tomt.

OBS, bortforsling av snö ingår ej längre i dessa tjänster. Om bortforsling krävs måste ni ringa och boka detta separat. Kostnad för bortforsling är 300 kr (efter RUT-avdrag) per gång och gäller endast för våra kunder, tel 072-7442525

  • Centrala Kalix, Djuptjärn, Stenbäcken, Näsbyn.
  • Övriga områden hänvisar vi till lokala entreprenörer.
  • Plogning av andra större områden offereras separat.
  • Snön från er uppfart placeras på er tomt/mark.
  • Kantsten/buskar och dylikt ska vara uppmärkta med plogkäppar.
  • Snö från takskottning eller takras ingår inte i tjänsten.
  • Inga hinder får finnas varken på gatan eller uppfarten.
  • Vi fakturerar år 2021 i slutet av snösäsongen.
  • Borttagning av plogkarm sker i de flesta fall efter att respektive plogtraktor kört hela sitt område. På vissa ställen kan föraren direkt se till att det inte blir någon plogkarm och på andra kommer vi i efterhand med traktor.
  • Den kommunala snöröjningen påbörjas när det kommit minst 9 cm snö. Därför röjs villauppfarterna ej om det kommer mindre än 9 cm snö.

Vårt journummer är 0727442525 om det är någon fråga under pågående snöröjning.