Snöröjning av villauppfarter 2018-2019

Vi har två olika erbjudanden för snöröjning av villauppfarter säsongen 2018-2019.

OBS; vi tar inte emot fler bokningar för säsongen 2018/2019

1700 kr (efter RUT-avdrag) för borttagning av plogkarm i samband med kommunal snöröjning.

2200 kr (efter RUT-avdrag) för borttagning av plogkarm samt snöröjning av hela uppfarten med traktor i samband med kommunal snöröjning.

 • Centrala Kalix, Djuptjärn, Stenbäcken, Näsbyn, Grytnäs, Innanbäcken, Nyborg, Bredviken, Karlsborg, Risön, Vånafjärden.
 • Priset avser en normalstor villauppfart.
 • Plogning av andra större områden offereras separat.
 • Snön från er uppfart placeras på er tomt/mark.
 • Kantsten/buskar och dylikt ska vara uppmärkta med plogkäppar.
 • Snö från takskottning eller takras ingår inte i tjänsten.
 • Inga hinder får finnas varken på gatan eller uppfarten.
 • Vi fakturerar med förfallodatum under 2018 om inte annat är överenskommet. Meddela om ert RUT-avdrag för 2018 är utnyttjat, då fakturerar vi 2019 istället.
 • Borttagning av plogkarm sker i de flesta fall efter att respektive plogtraktor kört hela sitt område. På vissa ställen kan föraren direkt se till att det inte blir någon plogkarm och på andra kommer vi i efterhand med traktor.
 • Bortforsling av snö sker normalt 1-2 gånger per säsong i samband med den kommunala bortforslingen av snö.
 • Det ska komma minst 9 cm snö innan den kommunala snöröjningen påbörjas. Alltså kommer villauppfarterna ej att röjas om det kommer mindre än 9 cm snö.

Vårt journummer är 0727442525 om det är någon fråga under pågående snöröjning.